1 ÚVOD

Medzi najväčšími vynálezmi 20. storočia automobil zaujíma nepochybne čestné miesto. Začiatkom roku 1900 v celom svete bolo len okolo 6200 automobilov, dnes ich počet prevýšil 250 miliónov. Prirodzene, taký vzrast svedčí o tom, že automobil sa hlboko začlenil do života spoločnosti a stal sa jedným z hlavných dopravných prostriedkov.

Automobil, dobývajúc si právo na existenciu, súperil s kočmi i bicyklami a v tejto súťaži zvíťazil. Bol čas, keď' víťazil nad motocyklom, bolo to však len dočasné víťazstvo. Dnes si už nekonkurujú, ale dopĺňajú sa navzájom, pretože automobilom je už na zemi tesno.

Predstavte si, že dnes je už toľko automobilov, že v najbližších rokoch bude pripadať na každých 15 obyvateľov zemegule jeden osobný automobil. Ak uvážime túto dynamiku rastu, je očividné, že za 3 až 4 desaťročia bude mať každá rodina automobil.

Už ste sa niekedy zamysleli, v čom spočíva príčina takého nástupu automobilov? Výskumom sa zistilo, že automobil nadobudol svoj význam a rozšíril sa najmä z ekonomických dôvodov. Toto predvídali mnohí priekopníci výroby automobilov, hoci sa riadili čiste obchodnými stimulmi. Automobil sa stal lákavou kúpou, príťažlivou technickou hračkou pre dospelých. Jeho hlavnou výhodou bolo, že už v tridsiatych a štyridsiatych rokoch nášho storočia nemal konkurentov v rýchlosti jazdy. Ak k tomu pripočítame hospodárnosť, pohodlie a nezávislosť od koľajníc a elektrického vedenia, vyjasní sa mnohé.

Na rozšírenie osobných automobilov pôsobil celý rad doplnkových faktorov, ktoré zrýchlili ich používanie. V knihe Cestovanie automobilom francúzsky spisovateľ O. Mirbeaux napísal v roku 1907 konštruktérovi automobilu, na ktorom cestoval : "... Váš automobil už spôsobil prevrat a ešte spôsobí väčší prevrat v spoločenskom živote." Už vtedy, v roku 1907, napriek všetkým nedokonalostiam automobilov a neprispôsobeným cestám ohodnotil automobil, ktorý mu daroval "... najpríjemnejšie dojmy a poznatky, ktoré sa nedajú získať z knihy."

Blahobyt spoločnosti rastie z roka na rok, a to čo sa včera zdalo zvláštnym, je dnes normálne. Mať vlastný automobil je snom mnohých a všetci, ktorí o automobile snívajú, svoj sen skôr alebo neskôr realizujú. Automobil je určitým prejavom životnej úrovne; rovnako ako bývanie, farebný televízor, chladnička atd. a je považovaný za potrebu. Za radosť, ktorú automobil dáva a sľubuje, si zaslúži dobrý a pozorný vzťah a dobrý majiteľ v ňom nájde skutočného priateľa. Pozrite sa z určitého odstupu na prúd rôznofarebných automobilov. Naše ulice sa obohatili o celú škálu farieb, rozveselili sa a skrásneli mestá aj cesty. A v tomto farebnom prúde je veľa osobných automobilov, ktoré majú na ozdobných mriežkach chladiča starodávnu volžskú bárku. Jednou z tendencií súčasnej výroby automobilov je zámena vyrábaných typov. Technológia výroby Volžského automobilového závodu umožňuje inováciu výrobkov každé 2 roky. Závod prechádza na nový model bez zastavenia a zníženia výroby. Od roku 1980 Volžský automobilový závod vyrába typ VAZ 2105 (Lada 1300). Od roku 1982 z výrobného pásu zišli prvé automobily VAZ 2107 (Lada 1500), ktoré nahradili typ VAZ 2103 (Lada 1500). Výroba doma i v zahraničí populárnych Lada 1200 (VAZ 2101) bude pokračovať aj v jedenástej päťročnici. Ročná produkcia typu Niva 1600 - VAZ 2121 bude 75 tisíc kusov, ku koncu päťročnice sa na cestách objavia automobily novej série Lada s pohonom predných kolies. Od roku 1970 vo Volžskom automobilovom závode sa vyrobilo sedem hlavných typov a každý pracovný deň schádza z výrobných pásov viac ako 2200 nových automobilov.

Vyrobiť takéto množstvo automobilov a ponechať ich bez opatery by bolo prinajmenšom krátkozraké. Preto závod vzal na seba ťarchu starostlivosti o technický servis, opravy a zásobovanie náhradnými súčiastkami. Základom siete automobilov Lada sú špecializované opravovne. Sú vybavené prípravkami a náradím tak, že sú schopné odstrániť akúkoľvek poruchu. Značkové servisy a opravovne Lada, sú rozmiestnené na celom území ZSSR.

Veľká časť majiteľov automobilov, ktorí počas svojho života vystriedajú nie jeden automobil, radi by sami komplexne udržiavali svoj automobil. To však, ale vyžaduje okrem zručnosti majiteľa aj nároky na špeciálne náradie, prípravky, náhradné súčiastky.