2.2 Všetko pre automobil

V predchádzajúcom texte bolo uvedené, že mat automobil je zaujímavé a príjemné, ale súčasne prácne a drahé. Posúďte sami : benzín, olej, autokozmetika, náhradné dielce, obsluha, opravy, poistné, stanica technickej kontroly - toto sú všetko výdavky, naviac ešte nevyhnutné, a to nie sú ešte všetky. Ťažko si predstaviť, koľko všelijakého materiálu potrebuje automobil a jeho majiteľ, aby bol ich spolok spoľahlivý a výhodný. Vo výkladoch a za pultami špecializovaných obchodov je veľké množstvo rozličných druhov príslušenstva. Vyberať z nich a nakupovať treba s rozvahou. V obchodoch uvidíme také veci, o ktorých sme ani nevedeli a čím pozornejšie preberáme rôzne prípravky a zariadenia, tým viacej sa presviedčame, že toho málo vieme a ako veľa toho ešte potrebujeme.

Aby sme rozumne využili prostriedky, je účelné rozdeliť všetko príslušenstvo na skupiny, napríklad :

K nevyhnutnému príslušenstvu patria : výstražný trojuholník alebo výstražné svetlo, vlečné lano, lekárnička s obsahom podľa predpisu, hasiaci prístroj. K príslušenstvu, ktoré uľahčuje prevádzku patrí zabezpečovacie zariadenie proti krádeži, nožná hustilka, sady špeciálnych kľúčov a pomôcok, zariadenie na umývanie automobilu atd. K tretej skupine, t. j. k pomôckam na údržbu a opravy patrí veľmi rozmanitý sortiment : početné prípravky a špeciálne kľúče, kolísky a sťahováky. Príslušenstva je veľa, odlišujú sa účelom a efektívnosťou použitia, akosťou i pohodlím pri prevádzke. Priemysel vyrába niekoľko druhov prípravkov a zariadení pre ten istý účel a neskúsený motorista sa v tom ťažko orientuje. Aby sme uľahčili túto úlohu, uvádzame zoznam príslušenstva, ktoré odporúča väčšina motoristov. Nevyhnutné príslušenstvo (musí byť schválené MV ČSSR, čo je súčasne potvrdením jeho kvality)

 1. Hasiací prístroj - v ČSSR sa predávajú dva aerosolové hasiace prístroje čs. výroby. Je to hasiaci spray BCF, ktorý vyrába Rimavan v Rimavskej Sobote a aerosólový hasiaci prístroj ChS, jeho výrobcom je Spolek pro chemickou a hutní výrobu, n. p., závod Velvéty. Oba hasiace prístroje sú vhodné len na hasenie malých požiarov. Účinnejší je halonový hasiaci prístroj CBOS, ktorý sa k nám dováža z NDR. Tento prístroj má dvojnásobnú náplň, ako naše hasiace prístroje. Veľmi účinná je aj azbestová prikrývka, ktorou možno zabrániť prístupu vzduchu k ohňu. Vyrába ju n. p., Asbestos, Zvéŕínek.
 2. Výstražná lampa - výrobok družstva Mechanika, Praha. Vydáva oranžový prerušovaný varovný signál alebo poslúži aj ako normálne svietidlo s bielym svetlom.
 3. Vlečné lano - v ČSSR je v predaji pomerne široký sortiment týchto výrobkov v rôznych cenových kategóriách. Všeobecne treba poznamenať, že laná z chemických vlákien (polyamid, chemlon) majú pri tom istom priereze asi trojnásobnú pevnosť v ľahu, ako bavlnené, sú ale aj drahšie. Mokré lano stráca asi 10 až 25 % svojej pevnosti. Lano smieme pripevniť len na miesto, ktoré je na to určené. Musíme dbať o to, aby sa nepredieralo, a aby neprišlo do styku s horúcimi časťami automobilu.
 4. Výstražný trojuholník - patrí k povinnej výbave automobilu.
 5. Lekárnička - patrí tiež k povinnej výbave automobilu. Lekárnička musí obsahovať podľa ON 84 66 35 zo dňa 1. IV. 1981 :
 6. Utierka Clarin - chráni sklo pred zarosením.
 7. Snehové reťaze - zvyšujú bezpečnosť jazdy na snehu.

Príslušenstvo na uľahčenie prevádzky

 1. Poťahy na sedadlá - majú spríjemniť cestovanie v automobile a majú chrániť vlastné poťahy sedadiel. Ich užitočnosť oceníme najmä vtedy, ak sú poťahy sedadiel kožienkové. Poťahy je možné prať alebo chemicky čistiť a aj ich mechanické poškodenie možno opraviť látkou, ktorú výrobca s nimi dodáva.
 2. Sedačka pre deti - deti je dovolené prepravovať len na zadnom sedadle, ale aj tam môžu svojim správaním ohrozovať svoju bezpečnosť i bezpečnosť jazdy. Preto dobre pripevnená sedačka je pre dieťa nielen príjemná, ale aj veľmi potrebná, najmä ak na zadnom sedadle s ním nesedí dospelá osoba.
 3. Lampa do automobilu - pri nočných jazdách neznámou krajinou často treba nahliadnuť do mapy. Na to potrebujeme kvalitné miestne osvetlenie, ktoré nemôže bežne nahradiť osvetlenie interiéru automobilu. Na tento účel sa u nás predáva autolampa Pluto 303 (výrobca n. p., Hardtmuth, závod 08, Milevsko) s príkonom 4 W so špirálovým vodičom, ktorý umožňuje použitie lampy v každom mieste predných sedadiel.
 4. Ohrievač vody - vyrába Kovopol, závod 03 Broumov. Príkon 140 W uvedie do varu max. objem vody 0,32 1 asi za 15 minút. Ohrievač môžeme používať iba ak je v automobile dobrý akumulátor a ak je zabezpečené dobitie akumulátora medzi každým použitím ohrievača.
 5. Prietoková kefa - uľahčí umývanie karosérie automobilu.
 6. Nožná hustilka - umožňuje nafúkanie pneumatiky podstatne men- šou námahou, ako ručná. Jej výhody ocenia najmä starší motoristi a ženy.
 7. Odplynovacie zariadenie akumulátora - odvádza škodlivé výpary z akumulátora mimo automobil a chráni tak kovové súčiastky v okolí akumulátora pred koróziou.
 8. Odpojovač akumulátora - slúži na odpojenie elektrického systému automobilu od akumulátora pri opravách elektrického zariadenia, pri dlhšom státí alebo ako zabezpečenie pred odcudzením automobilu.
 9. Nosič batožín - poslúži pri doprave objemnej a nie príliš ťažkej (do hmotnosti 50 kg) batožiny.
 10. Závesné zariadenie - umožní pripojiť za automobil obytný alebo batožinový príves alebo špeciálny príves (napr. na prepravu člna).
 11. Elektronické zapaľovanie - zabezpečuje optimálnu iskru aj pri zníženom napätí akumulátora v celom rozsahu otáčok motora, rýchle spustenie motora aj v zimnom období a šetrí kontakty prerušovača.

Pomôcky na údržbu a opravy

 1. Nabíjacie zariadenie - z mnohých typov nabíjacích zariadení, ktoré sa u nás predávajú, môžeme odporúčať typ DUK 3b (výrobca OPP Brno-venkov, KOVO 3, Tišňov), ktorý má možnosť dobíjať automobilové i motocyklové akumulátory nastavením na "silné" prúdom 5,6 A a na "slabé" prúdom 2,8 A. Nabíjacie zariadenie NB-4D (výrobca Kovoplast - Nitra) je lacnejšie, má menšiu hmotnosť i nabíjací prúd (4 A) a nemá možnosť prepnutia na slabšie nabíjanie.
 2. Skúšačka na kontrolu elektrických zariadení - žiarovková skúšačka, opatrená hrotom a na druhej strane vodičom so svorkou.
 3. Univerzálny servisný elektrický prístroj Metra PU 140-umožňuje merať elektrické parametre, zabezpečujúce správny chod zážihových motorov, nastavenie a opravy elektrickej výzbroje motorových vozidiel. Jeho konštrukcia umožňuje pomocou trojvodičového zapojenia meranie v krátkých časových intervaloch závislosť napätia a uhla zopnutia kontaktov od otáčok motora. Umožňuje merať prúdy do 6 A, s bočníkom BU 30 do 30 A. Veľká rozlišovacia schopnosť v rozsahu 20 V, dosiahnutá potlačením priebehu začiatku stupnice, umožňuje presnú, rýchlu kontrolu a nastavenie dobíjacej sústavy.
 4. Montážne podstavce - poslúžia pri opravách a údržbe spodných častí karosérie a náprav.
 5. Autokliny - sú zdanlivá drobnosť, ale zabezpečia automobil pri parkovaní aj na šikmej ploche (do 15°) a umožnia bezpečnú prácu pri údržbe a opravách.
 6. Sklopná rampa - nahradí pri určitých jednoduchších prácach pod automobilom montážnu jamu.
 7. Autokolíska- umožní prevrátiť automobil na bok a uľahčí práce na podvozku a spodku automobilu.
 8. Sada kľúčov Tona SN 23A - obsahuje 19 nástrčkových kľúčov rozmerov od 12 do 32 mm, vratidlo so západkou, kolovrátok, kardanový kĺb a kľúč na zapaľovacie sviečky.
 9. Momentový kľúč OMK-s nastaviteľným uťahovacím momentom.
 10. Násoskový hustomer- na meranie hustoty elektrolytu v akumulátore, ak máme špeciálny plaváčik na nemrznúcu kvapalinu Fridex, aj na meranie hustoty nemrznúcej zmesi v chladiacom systéme.
 11. Tlakomer na meranie kompresného tlaku-na overenie mechanického stavu motora.

Čo by sme mali so sebou voziť v automobile

Okrem predpísaného príslušenstva by sme mali v automobile vždy mať pri ruke : náhradný klinový remeň, vzdušnicu, membránu k palivovému čerpadlu, brzdovú kvapalinu, destilovanú vodu, izolačnú pásku, plátok pílky na kov, lievik, lopatku, viazací drôt, pilník, rúrkové kliešte, pracovný plášť a podložku na práce pod automobilom. Pri cestách do zahraničia si doplníme : náhradnú zapaľovaciu cievku, najdlhší vysokonapäťový kábel s koncovkou (k zapaľovacej sviečke), veko rozdeľovača, pevný a pohyblivý kontakt prerušovača, kondenzátor, ventilky do vzdušníc s čiapočkami, palivovú hadičku, spony hadíc chladiaceho systému, sadu tesnení, rôzne skrutky, matice, závlačky, podložky, poistné krúžky, rezervné množstvo oleja a kanister na benzín.