2.4 Automobil nie je "všežer"

Je potrebné zvlášť zdôrazniť, že všetky automobily Lada od 1200 do 1500 pri všetkej ich spoľahlivosti a výkonnosti sú veľmi "prieberčivé" čo do benzínu, oleja, prevádzkových kvapalín i mazacích tukov. Táto prieberčivosť je opodstatnená, lebo všetky prevádzkové kvapaliny sú zložité zmesi, majú rozličné vlastnosti - väzkosť, priľnavosť, antikoróznosť, a pod a ľubovolné iné nezabezpečujú spoľahlivý chod agregátov.

Benzín

Prirodzenou "potravou" pre automobily Lada je benzín s oktánovým číslom 93. Oktánové číslo je jedným z hlavných ukazovateľov antidetonačných vlastností benzínu. Od oktánového čísla a kvality benzínu závisí nielen výkon motora, ale do značnej miery aj jeho opotrebovanie. Treba vedieť, že pre vysokootáčkové motory (otáčky kľukového hriadeľa dosahujú 5200 až 5600 min~') s veľkým kompresným pomerom (pri automobiloch Lada 8,5 : 1 ) treba benzín s vysokým oktánovým číslom.

Ak použijeme benzín s nízkym oktánovým číslom, nie je vylúčená možnosť vzniku detonačných vĺn, ktoré zapríčiňujú vibrácie a zvýšené opotrebovanie kľukového hriadeľa, ojníc, piestových čapov i piestov. Opotrebovanie je ešte o to väčšie, že nezhorené palivo zmýva zo stien valcov olej a nechránené povrchy sú napádané aktívnymi oxidmi. Hlavné nebezpečenstvo detonácií (klopanie motora) je to, že sa prehrievajú steny spaľovacích priestorov i dná piestov a vznikajú miestne poškodenia. Často sa prepaľuje tesnenie medzi blokom valcov a hlavou. Bolo zistené, že pri detonačnom chode motora sa znižuje jeho životnosť 1,5-krát až 3-krát. Pre motory Lada nie sú nízkooktánové benzíny vhodné, podobne ako aj benzíny s vyšším oktánovým číslom ako 93. Pri spaľovaní vysokooktánových benzínov vznikajú vysoké teploty a môže dôjsť k spáleniu ventilov. Benzín býva etylovaný a neetylovaný. Benzín sa volá etylovaný preto, lebo sa do neho primiešava na zvýšenie oktánového čísla etylová kvapalina, ktorej hlavnou zložkou je tetraetyl olova - silný jed ! Pre výstrahu vodičov býva etylovaný benzín zafarbený (napr. na modro alebo oranžovo). Pri práci s etylovaným benzínom buďte nanajvýš opatrní ! Nesmie sa použiť na umývanie rúk alebo súčiastok, na čistenie alebo pranie, lebo po vyschnutí zanecháva tenkú vrstvičku tetraetylu olova.

Oleje

Prečo sa motory automobilov Lada ľahko spúšťajú v zime? Príčin je niekoľko, ale najdôležitejšia z nich je použitie špeciálnych olejov. Sú tekuté a "ušľachtilé". Ich tekutosť rozširuje možnosti konštrukcie zariadení, ktorých účel je dopravovať olej na trecie povrchy. "Ušľachtilosť" (pritom nosť rôznych aditívov) dodala týmto olejom vysoké ukazovatele akosti. Tieto oleje sú vysokorafinované ropné produkty, spôsob ich rafinácie im zabezpečil hlavné vlastnosti, od ktorých závisí spoľahlivosť a trvanlivosť motora.

Motory automobilov Lada sú oveľa citlivejšie na olej, ako na benzín. Pravdepodobne nik sa neodváži experimentovať so zámenu olejov za lacnejšie. Na výsledok by nebolo treba dlho čakať. Všetko by bolo jasné po 500 až 1000 km jazdy.

V závislosti od teploty okolia sa používajú zimné alebo letné oleje. V CSSR odporúčame užívať celoročné oleje Madit Oil Špeciál SAE lOW/30 (M3AD), Madit Oil Super SAE 10 W/40 (M7AD), Madit Uniol SAE 15 W/40 (M7ADGL), Mogul Super SAE 20 W/50 (M8AD) alebo Mogul Super Stabil SAE 15 W/40 (M7ADX).

Dosiaľ bola reč o motorových olejoch, ale olej je potrebný aj v prevodovke, rozvodovke a v prevodovke riadenia. Všetkým týmto agregátom okrem rozvodovky vyhovujú prevodové oleje PP 90 a P~ 90H. Do rozvodovky používame výhradne olej PP 90H, určený na mazanie hypoidných súkolesí. Tieto oleje pracujú v ťažkých podmienkach, preto nemôžu byť také riedke ako motorové oleje. Majú tiež veľké množstvo aditívov: proti zadreniu, oxidácii, peneniu, korózii, opotrebovaniu a pre odolnosť voči vysokým tlakom.

Mazacie tuky Moderná veda a technika je schopná vyrábať takmer univerzálne mazacie tuky. Toto vyhovuje majiteľom automobilov, pretože nemusia mať v garáži celú súpravu mazacích tukov a potom si lámať hlavu, ktorý z nich je načo. Univerzálne mazacie tuky (najmä lítiové) sa už dávno vyrábajú v mnohých krajinách. Takýto tuk Litol-24 bol vyvinutý aj pre automobily Lada a je vhodný na ktorékoľvek mazacie miesto.

Vzhľadom na to, že na automobiloch Lada sú všetky mazacie miesta dobre utesnené, sú lehoty na výmenu mazadla dlhé a pri niektorých uzloch nie je výmena mazacieho tuku potrebná počas celej ich životnosti. Preto sú guľové čapy predných kolies, ložisko spojky, ložiská spájacieho hriadeľa naplnené mazacím tukom len raz pri montáži na výrobnom páse. Litol-24 je mäkký tuk višňovej alebo hnedej farby. Ako všetky lítiové tuky, je vodovzdorný aj vo vriacej vode. Má vysokú teplotu topenia, malú odparivosť a vysokú medzu pevnosti, preto možno tento tuk používať aj pri teplotách 1 10 až 130 °C. Zachováva si svoje vlastnosti aj pri mrazoch do -40 °C. Litol-24 sa vyrába zo stredne väzkého oleja a vyznačuje sa dobrou stabilitou, protizáderovými a antikoróznymi vlastnosťami. Fiol- 1 je mazací tuk s podobnými charakteristikami ako Litol-24, ale je menej väzký, má menšiu medzu pevnosti, ale je mrazuvzdornejší. Fiol-1 sa používa na mazanie lanovodov (bovdenov) a koľajničiek sedadiel. Výrobný závod používa aj iné mazacie tuky ŠRB-4, LSC-15, KSB, VTV-1 a iné. Kĺby prednej nápravy a tyče riadenia sú namazané tukom ŠRB-4 ; tuk slúži v dobre chránených uzloch do 100 000 km. Tuk ŠRB-4 má mnohé cenné vlastnosti, má vysoký bod topenia, je vodovzdorný i mrazuvzdorný a je neutrálny voči gume. LSC-15 je tuk, ktorý nevidíme. Majiteľ automobilu sa s ním pri prevádzke nestretne a ani nevie, kde sa používa. Na rozdiel od tukov Litol-24 a Fiol-1 sa v skladbe LSC-15 nachádza 12 % oxidu zinočnatého, ktorý chráni tuk pred oxidáciou. Preto je účelné používať ho tam, kde sa tuková náplň nemení a nedopĺňa, ako sú kĺby ovládania, klapky karburátora, páky vypínania spojky, mechanizmy stieračov skla, drážkované spoje a pod. Tuk LSC-15 možno použiť aj do nábojov predných kolies, ak nemáme Litol-24. Tuk KSB je jediný elektricky vodivý tuk sovietskej výroby. Na zvýšenie elektrickej vodivosti sa do neho pridávajú medené vločky a antioxidačné aditívy, aby med neoxidovala. Tuk KSB je rozpustný vo vode. Na automobile sa používa na mazanie kontaktov prerušovača ukazovateľov smeru jazdy, zabraňuje iskreniu kontaktov prerušovača a znižuje rušenie príjmu autorádia. Tuk VTV-1 bol vyvinutý špeciálne na automobily Lada na ochranu svoriek akumulátora. Je mrazuvzdorný, a nerozpúšťa sa vo vode, glyceríne, elektrolyte ani v liehu.

Prevádzkové kvapaliny Ak začneme klasifikovať prevádzkové kvapaliny podľa ich významu, bezpochyby na prvé miesto dáme brzdovú kvapalinu. Od jej akosti a stavu závisí zdravie a životy cestujúcich v automobile. Automobily Lada môžu byť v prevádzke po celý rok, nezávisle od teploty okolia, preto je celkom prirodzené, že brzdová kvapalina musí byť pre takúto prevádzku vhodná, znamená to, že musí dobre odolávať veľkým zmenám teploty. Musí mať dobré mazacie vlastnosti a zabraňovať korózii a opotrebovaniu súčiastok , brzdového systému. Keďže brzdový systém sa skladá aj z gumových častí, brzdová kvapalina musí byť voči nim neutrálna.

Všetky tieto požiadavky ako aj niektoré ďalšie, spĺňa brzdová kvapalina Neva (TU 6-09-73) špeciálne vyvinutá pre automobily Lada. V CSSR tieto požiadavky spĺňa zelená brzdová kvapalina Syntol HD 190 alebo brzdová kvapalina Syntol HD 205. Obidva druhy československej brzdovej kvapaliny sú miešateľné s pôvodnou brzdovou kvapalinou Neva. Všetky brzdové kvapaliny sú hygroskopické, treba ich skladovať v zakrytých nádobách, lebo voda z ovzdušia znižuje ich dobré vlastnosti.

Tabuľka 2: Zamŕzanie nemrznúcej zmesi Tosol od pomere miešania s vodou
Teplota tuhnutia (°C) -12 -30 -67 -55 -34 -24 -13 -9
Percentuálny objemvody010304050607080
etylénglykolu10090706050403020

V chladiacom systéme automobilov Lada sa používa mrazuvzdorná kvapalina Tosol A-40 a Tosol-65, dvojsýtny lieh - etylénglykol. Je to jedovatá kvapalina, ktorá škodí pokožke a poškodzuje lak automobilu, preto je treba s ňou zaobchádzať opatrne. V CSSR sú na trhu dve analogické chladiace kvapaliny, Fridex a Ladex. Tieto kvapaliny sú mrazuvzdorné a ak predsa pôsobením silného mrazu zamrznú, menia sa na želatínu a nezväčšujú pritom svoj objem. Mrazuvzdorné kvapaliny naviac ochraňujú chladiaci systém automobilu pred koróziou.