3.3 Prevodovka, rozdeľovacia prevodovka automobilu Niva 1600

Prevodovka je veľmi spoľahlivý agregát, ktorý slúži bez najmenších zásahov (okrem potrebnej údržby) počas celej životnosti automobilu. Podľa štatistiky, takmer všetky poruchy v prevodovke si vyžadujú jej demontáž a rozobratie. V prípade nevyhnutnosti je účelné obrátiť sa na autoservis, ktorý má všetky potrebné prípravky a zariadenia. Podávame prehľad najčastejšie sa vyskytujúcich porúch: opotrebovanie ložísk alebo synchronizačných zubových spojok, zlá pohyblivosť presuvných krúžkov na nábojoch pri znečistení drážok; opotrebovanie guľôčok a jamiek v zasúvacích tyčiach, únava pružín guľkových západiek alebo opotrebovanie blokovacích prstencov synchronizačných spojok. Jednou z porúch prevodovky je vytekanie oleja. Porucha je nepríjemná tým, že prevodovka môže nakoniec zostať bez oleja a potom zlyhať celkom. Pod automobilom má byť vždy sucho a ak tam niekedy objavíte stopy po oleji je nevyhnutné zistiť ich pôvod a podstatu. Možné príčiny vytekania oleja z prevodovky:

Keďže pri výmene tesniacich krúžkov treba rozobrať celú prevodovku, túto prácu zveríme autoservisu.

Z najčastejších porúch rozdeľovacej prevodovky automobilu Niva 16(p je možno uviesť nasledovné: opotrebovanie zubov ozubených kolies; opotrebovanie drážkovania ozubených kolies a hriadeľov; vyosenie hnaného hriadeľa prevodovky voči hnaciemu hriadeľu rozdeľovacej prevodovky; zadieranie drážkových spojov, zoslabené pružiny poistného mechanizmu zasúvacích tyčí alebo opotrebovanie súčiastok poistného mechanizmu zasúvacích tyčí.

Podobne ako pri prevodovkách, vytekanie oleja sa môže vyskytovať aj pri rozdeľovacích prevodovkách. Ak je vytekanie oleja zavinené tesneniami viek alebo tesniacimi krúžkami, treba rozdeľovaciu prevodovku demontovať, rozobrať a zameniť opotrebované súčiastky. Aj túto prakticky jednoduchú prácu odporúčame vykonať v servise. Demontáž rozdeľovacej prevodovky nie je prácna. Aby sme mohli rozdeľovaciu prevodovku demontovať, postavíme automobil na rampu alebo nad montážnu jamu odľahčíme zadnú nápravu, odbrzdíme parkovaciu brzdu, všetky páky postavíme do neutrálnej polohy, vyberieme koberčeky, kryty otvorov pák i rukoväte pák. Ostatné práce sa robia pod automobilom. Odpojíme vodič, ohybný pohon rýchlomera (Niva 1600 má pohon umiestnený na rozdeľovacej prevodovke), prvý dielec spájacieho hriadeľa a pohonové hriadele predného a zadného mosta. Po dokončení všetkých týchto prípravných prác môžeme demontovať rozdeľovaciu prevodovku.

Odporúčame rozdeľovaciu prevodovku dať do opravy autoservisu, pretože je spojená s niektorými komplikáciami pri jej spätnej montáži. Je totiž potrebné mať špeciálnu šablónu a súpravu dištančných podložiek na presne vystredenie rozdeľovacej prevodovky voči prevodovke, v opačnom prípade by mohlo dôjsť k vibrácii rozdeľovacej prevodovky.