3.6 Riadenie

V zákrute sa všetky kolesá automobilu otáčajú. Aby sme vylúčili možnosť prekĺzania kolies, musia sa predĺžené osi všetkých štyroch kolies pretnúť v jednom bode - v strede otáčania automobilu.

Vonkajšie koleso prechádza v zákrute dlhšou dráhou, ako vnútorné. Vnútorné sa zasa vychyľuje o väčší uhol, ako vonkajšie. Túto geometriu zabezpečujú vhodne tvarované páky a ťahadlá riadenia. Ak sú správne nastavené všetky súčiastky a mechanizmy riadenia, je zabezpečené normálne riadenie automobilu a teda aj bezpečnosť jazdy.

Poruchy v riadení vznikajú prevažne vinou vodiča automobilu (deformácia, nepravidelná údržba), ale aj čas starnutia má tu svoj podiel. Z najznámejších porúch riadenia môžeme uviesť nasledovné.

Nadmerná vôľa v riadení

Aby sme mohli zmerať volný chod volantu, musíme najprv očistiť všetky súčiastky riadenia, prevodovku riadenia a nastaviť kolesá do priameho smeru. Pootáčaním volantu (do okamihu, keď sa začnú kolesá vychyľovať) zistíme jeho volný chod. Túto veličinu môžeme určiť presne, ak máme na t prístroj. Ak ho nemáme, zmeráme volný chod dĺžkou obvodu volantu,, Volný chod volantu by nemal prevyšovať l8° alebo 18 až 20 mm na jeho obvode.

Ak takáto porucha vznikla, dá sa automobil riadiť oveľa ťažšie. Automobil je nestabilný a v zákrutách kolesá reagujú s oneskorením. Hlavné príčiny veľkého voľného chodu volantu môžu byť:

1. uvoľnené pripevnenia súčiastok (skrutiek pripevnenia prevodovky riadenia ku karosérii, uvolnené matice pripevnenia čapov guľových kĺbov v ťahadlách riadenia). Poruchu odstránime utiahnutím skrutiek a matíc;

2. zväčšené vôle v guľových kĺboch ťahadiel riadenia, v nábojoch predných kolies, v závitovkovom prevode, v ložiskách závitovky. Vôle vo vymenovaných častiach skontrolujeme s pomocníkom, samozrejme na rampe alebo nad montážnou jamou. Najprv skontrolujeme vôľu guľových čapov riadenia v smere osi čapu. Pracujeme s pákou a vhodnou podperou a páčime teleso guľového kĺbu pozdĺž osi čapu. Ak je vôľa v rozmedzí I,(1 až 1,5 mm, je kĺb v dobrom stave, t. j. jeho puzdro nie je zaseknuté. V guľových kĺboch nemá byt nijaká vôľa. Presvedčíme sa o tom pootáčaním volantu na obe strany. Ak sme predsa len zistili v niektorom kĺbe vôľu, musíme ho zameniť. Ak kontrolujete vôle v kĺboch, nezabudnite skontrolovať aj ich ochranné manžety. Dobrý stav ochranných manžiet je zárukou neobmedzenej služby samotného guľového kĺbu. Aby sme odstránili vôľu v prevodovke riadenia, postavíme kolesá do priameho smeru, uvoľníme maticu a uťahujeme nastavovaciu skrutku, kým vôľa nezmizne. Potom, zaisťujúc skrutku proti pootočeniu, utiahneme maticu.

Nadmernú vôľu v ložiskách závitovky prevodovky riadenia je možné vymedziť. Riadiace kolesá nastavíme do priameho smeru a pootáčajúc volantom pozorujeme, či sa mení vzdialenosť medzi bočnou stenou 3 (obr. 46) prevodovky riadenia a značkou B na hriadeli závitovky. Ak sa vzdialenosť mení, je v ložiskách závitovky vôľa.

Vôľu v ložiskách závitovky nastavujeme nasledovným postupom: