Brzdy

S brzdami ich mechanizmom a princípom činnosti sme sa už oboznámili na str. 74, kde je opísaná údržba bŕzd. Pri prevádzke však vznikajú situácie, keď je potrebný "operatívny zásah". Je málo vodičov, ktorí sa rozhodnú pokračovať v jazde s chybnými brzdami, preto sa zastavíme ešte raz pri brzdách a preberieme ich najčastejšie poruchy a spôsoby ich opráv. Brzdy nie sú dostatočne účinné

Správne brzdy účinkujú plynule a rovnomerne na všetky štyri kolesá, brzdná dráha neprevyšuje dovolené hodnoty a teploty brzdových bubnov a kotúčov sú normálne. Ak sa naruší hoci jedna z uvedených podmienok,1e potrebná veľmi rýchla oprava.

Predovšetkým treba skontrolovať stav všetkých štyroch potrubí, ak ~a nich zistíte pretlačené miesta, vedzte, že je to nebezpečné. Ešte dôkladnejt ~ prezrite gumové hadice, na ich povrchu by nemali byt trhliny. Rúrky nesmú byt uvolnené, lebo zle pripevnené rúrky kmitajú a lámu sa. Ak sa znížil účinok bŕzd, pozná to aj neskúsený vodič. Brzdový pedál začne pružiť (stane sa mäkkým), a aby sme mohli náhle zastaviť automobil, musíme pedál veľmi silne stlačiť.

Znížený účinok bŕzd je obyčajne zapríčinený nasledovnými okolnosťami:

V oboch prípadoch treba vyriešiť dve úlohy : zistiť, odkiaľ uniká brzdová kvapalina a kadiaľ vniká do hydraulického systému vzduch (to je prvá úloha) a ako odstrániť poruchu (druhá úloha).

Ak sú rúrky neporušené, nátrubky a zátky utiahnuté a kvapky brzdovej kvapaliny stále unikajú, musíme netesné brzdové valčeky demontovať, rozobrať, nájsť príčinu úniku kvapaliny a odstrániť ju. Aby sme mohli i demontovať strmeň (obr. 4 ~ bez brzdového kotúča, treba odpojiť prívodnú hadičku a odskrutkovať z vonkajšej strany držiaka brzdy dve pripevňo

Obr. 47. Súčiastky prednej brzdy
vacie skrutky. Aby sme zabránili vytečeniu brzdovej kvapaliny, zaslepíme zátkami otvory v hadičke i oceľovej rúrke.

Držiak brzdy 4 rozoberieme nasledovným postupom:

Všetky súčiastky umyjeme v teplej vode a vysušíme prúdom teplého vzduchu. Stopy opotrebovania a rysky na pieste alebo na hladkej ploche valca pripomínajú, že tieto súčiastky treba zameniť. Zameniť treba aj prachovku a tesniaci krúžok, pričom je účelné tieto súčiastky meniť za nové po každom vybratí piestu z valca.

Porucha brzdy hoci len jedného z kolies zapríčiňuje nerovnomemé brzdenie a výsledkom je stáčanie automobilu z rovného smeru. Toto je zvlášť dobre pozorovateľné v zime na šmykľavej vozovke. Na ko~ olubízd slúži stará metóda. Zadnú nápravu automobilu zdvihneme a podložíme, Spustíme chod motora a zaradíme štvrtý prevodový stupeň. Pri stredných otáčkach kľukového hriadeľa motora pomaly plynule stláčame pedál brzdy. Ak sú brzdy v poriadku, chod motora sa zastaví súčasne so zastavením kolies, Ak je jedna z bŕzd chybná, budú sa kolesá otáčať rôznou rýchlosťou. Ak zistíme takýto rozdiel, hľadáme príčinu: či sú brzdy nesprávne nastave~, či niekde uniká brzdová kvapalina, či je zaolejované alebo znečistené obloženie brzdových čeľustí.

Ak sú odstránené alebo vylúčené jednoduché príčiny, bude treba pokračovať v hľadaní dôkladnejšie, t.j. skontrolovať geometriu prednej nápravy a či je správne nastavený regulátor brzdového tlaku. Tieto úkony odporúčame robiť v autoservise.

Niekoľko slov o regulátore brzdového tlaku

Jeho úbohou je regulovať silu brzdenia zadných kolies v závislosti od zaťaženia zadnej nápravy a od stavu vozovky. Podstata je v tom, že čím I prudšie brzdíme, tým väčšia časť celkovej hmotnosti pripadá na predné i kolesá. Keďže sa pritom zadná náprava odľahčuje, môže brzdná sila zadných kolies byť väčšia, ako ich trenie o povrch vozovky. V dôsledku toho sa kolesá začnú šmýkať (brzda ich "blokuje"), znižuje sa účinnosť brzdenia, zhoršuje sa ovládateľnosť a automobil sa stáča na bok.

Regulátor brzdového tlaku zadných kolies tento nedostatok odstraňuje I tým, že automaticky mení veľkosť tlaku brzdovej kvapaliny v hydraulickom ovládaní bŕzd zadných kolies. Ak sa zmení poloha tohto regulátora, jeho činnosť sa naruší a prestáva regulovať.

Brzdy škrípajú a pískajú

S touto poruchou sa snáď už stretol každý. Križovatka, červené svetlo a automobily zastavujú, vydávajúc rôzne zvuky.

Automobily Lada sa spravidla zastavujú nehlučne, len sem-tam sa stáva, že niektorý z nich zapíska pri brzdení. Bolo zistené. že škripot a pískanie bŕzd vzniká, ak:

Na brzdenie treba väčšiu silu

Touto poruchou obyčajne trpia automobily, ktoré majú podtlakový posilňovač brzdového účinku (obr. 50). Keď je posilňovač v poriadku, stačí celkom malá sila na stláčanie pedála brzdy, pričom je počuť šum vzduchu, prúdiaceho do posilňovača. Ak je treba pri brzdení stláčať pedál silou, bude potrebné opraviť podtlakový posilňovač brzdového účinku. Najprv je potrebné skontrolovať tesnosť všetkých jeho častí, stav čističa vzduchu, funkciu ventilov, stav valca a iné.

Podtlakový posilňovač brzdového účinku sa dá ľahko rozobrať, ale neodporúčame to. V domácich podmienkach môžeme odstrániť netesnosti hadíc a ich pripevnenia a vyčistiť čistič vzduchu 6.

Obr. 50. Podtlakový posilňovač brzdového účinku

Ak je znečistený čistič vzduchu, vzduch sa nedostane do priestoru E a v dôsledku toho podtlakový posilňovač prestáva fungovať. Aby sme sa dostali k čističu vzduchu musíme odpojiť piestovú tyčku 5 od pedála a stiahnuť ochranný gumový vlnovec 3 s objímkou 4. Pri všetkých ostatných poruchách treba posilňovač demontovať. Pritom musíme pamätať na to. že nemáme odpájať hlavný brzdový valec. Takto sa nemôže do hydraulického systému dostať vzduch a nebudeme ho musieť odvzdušňovať. Podtlakový posilňovač brzdového účinku demontujeme nasledovným spôsobom:

Pedál brzdy je potrebné stláčať zvýšenou silou aj v prípade, ak napučia gumové súčiastky v brzdových valcoch (pri všetkých typoch). Toto sa môže stať (už sme sa o tom zmienili), ak sa do hydraulického systému bŕzd dostane benzín, petrolej alebo olej. Tu je len jedno východisko, rozobrať brzdové valce, gumové súčiastky zameniť za nové a všetky sú8iastky prepláchnuť v odmastňovacom chemickom prípravku (na báze alkoholu) alebo v brzdovej kvapaline. Brzdovú kvapalinu zo systému samozrejme treba vypustiť, nahradiť za novú a systém odvzdušniť.

Brzdy na všetkých kolesách úplne neodbrzďujú

Prejdite niekoľko desiatok kilometrov a po zastavení overte dotykom rukou teplotu brzdových kotúčov a bubnov. Často sa stáva, že sa zohrievajú aj viac, ako na 60 °C. Toto je prvý príznak toho, že brzdy celkom neodbrzďujú. Inými slovami, pri úplne uvoľnenom brzdovom pedáli kolesá s~ pribrzďované. Takáto porucha môže mat nasledovné príčiny:

Jedno koleso neodbrzďuje

Zistiť, ktoré koleso neodbrzďuje, nie je ťažké podľa teploty ohrevu brzdového kotúča alebo bubna. V čom väzí príčina? Príčin môže byť niekoľko:

Všetky tieto poruchy sa dajú odstrániť spôsobmi, ktoré sme už uviedli v predchádzajúcom texte.