4 PREHĽAD Najdôležitejších ZÁVITOVÝCH SPOJOV AUTOMOBILOV, KTORÝCH UŤAHOVACIE MOMENTY TREBA KONTROLOVAŤ'

Spijaá hrvdel <\table>
Názov súčiastkyZávitMoment dotiahnutia [N. m]
Motor
Skrutka pripevňujúca veká hlavných ložísk kľukového hriadeľaM IO x 1,2570 až Sh
Skrutka pripevňujúca spodné veko motora M 6 5,2 až 8.4
Závrtná skrutka pripevňujúca veko vetracieho motora M 8 17 až 21
Matica závrtnej skrutky, pripevňujúca veko vetrania motora M 8 12 ai IS
Skrutka hlavy valcov M 12 x 1,25 predbežné utiahnutie 34 až 42 konečné utiahnutie 98 až 121
Skrutka hlavy valcov M 8 predbežné utiahnutie 13 až 16 konečné utiahnutie 32 až 40
Matica pripevnenia nasávacieho a výfukového potrubia M 8 21 až 26
Matica skrutky a ojnicového ložiska M 9 x 1 44 až 55
Skrutka pripevňujúca zotrvačník M 10 x 1,25 72 až 89
Skrutka pripevňujúca napínač reťaze M 10 x 1,25 38 až 47
Skrutka pripevňujúca konzolu napínacej kladky (Lada 1300-VAZ 2105) M 8 25 až 35
Matica pripevnenia ložiskového telesa vačkového hriadeľa M 8 19 až 23
Skrutka pripevnenia reťazového kolesa vačkového hriadeľa M 10 x 1,25 42 až 51
Skrutka pripevnenia nábojov klinovej remenice vačkového hriadeľa a pohonu olejového čerpadla M 10 x 1,25 68 až 89
Matica nastavovacej skrutky ventilu M 12 x 1,25 48 až 56
Puzdro nastavovacej skrutky ventilu M 18 x 1,5 85 až 105
Zapaľovacia sviečka M l4 x 1,25 32 až 40
Skrutka pripevnenia skrine spojky k motoru M 12 x 1,25 55 až 89
Matica závrtnej skrutky, pripevňujúca veko poistného mechanizmu zasúvacích tyčí M 8 16 až 26
Matica pripevňujúca zadné veko prevodovky ku skrini M 8 16 až 26
Matica pripevňujúca skriňu spojky k prevodovke M 10 x 1,25 32 až 52
Matica pripevňujúca skriňu spojky k prevodovke M 8 16 až 26
Matica pripevňujúca koncovku pružného kĺbu k hraciemu hriadeľu prevodovky M 20 x I fiR až 84
Skrutka pripevňujúca predné ložisko predlohuvého hriadeľa M 12 x 1,25 81 až 100
Skrutka pripevňujúca vidlicu k mwvaecl tyči M 6 12 až 19
Skrutka pripevňujúca čerpadlo chladiacej kvapaliny M 8 22 až 27
Matica pripevňujúca nátrubok chladi:ueho plálfa M 8 14 až 23
Matica kľukového hriadeľa M 20 x 1,5 104 až 128
Matica pripevňujúca napínaciu lištu alternátora M 10 x 1,25 29 až 46
Skrutka pripevňujúca konzolu alternátora M 10 x 1,25 45 až 56
Matica pripevňujúca alternátor ku konzole M 12 x 1,25 46 až 74
Samozverná matica pripevňujúca napínaciu li4tu k alternátoru M 10 x 1,25 29 až 46
Snímač teploty spojky ventilátora M 22 x 1,5 40 až 54
Matica pripevňujúca vidlicu krížového kĺbu k prednému spájaciemu hriadeľu M 16 x 1,5 81 až 100
Matica pripevňujúca pružný kĺb ku koncovke prevodovky a k prírubovej konmvke predného spájacieho hriadeľa M 12 x 1,25 59 až 73
Matica skrutky pripevňujúca prírubu spájacieho hriadeľa k prírube stáleho prevodu rcmvodovky M 8 28 až 35
Zadný mosl
Skrutka pripevňujúca skriňu rozvodovky k zadnému mostu M 8 38 až 44
Skrutka pripevňujúca veko ložiska rozvodovky M 10 x 1,25 44 až 55
Skrutka Pripevňujúca tanierové koleso M 10 x 1,25 85 až I(15
Prední nípreve
Skrutka pripevňujúca priečny nosník k pozdĺžnemu nosníku karosérie M 12 x 1,25 81 až I tlll
Matica s(xodnej skrutky pripevňujúca priečny nosník k pnzdĺincmu nosníku M 12 x 1,25 fi8 ai 84
Matica skrutky pripevňujúca čap spodného závesného ramena M 12 x 1,25 fi8 až 84
Predné pripevnenie motora
Matica pripevňujúca pružné lôžko k prednému držiaku motora M 10 x 1,25 22 až 3fi
Matica pripevňujúca pružné lôžko k priečnemu nosníku M 10 x 1,25 28 až 35
Matica pripevňujúca hornú podložku k pružnému lôžku predného pripevnenia motora M fi 7,6 až 9,4
Zadné pripevnenie molon
Matica pripevňujúca zadnú priečku ku karosérii M 8 15 až 19
Matica pripevňujúca zadné pružné Ibžko k zadnému veku prevodovky M 8 24 až 29
Matica pripevňujúca zadné pružné lôžko k priečke zadného uloženia motora M 8 1fi až 2fi
Spojka
Skrutka pripevnenia spojky k zotrvačníku M 8 20 až 32
Ovlidade spojky a brzdy
Matica skrutky spojkového a brzdového pedálu M 12 x 1,25 13 až 2l
Matica pr~vfiujúca hlavné valce M 8 10 až Ifi
Prcvodevka
Spínač cúvacieho svetla M 14 x l,5 65 až 105
Matica hriadeľa spodnej páky M 14 x 1,5 fi5 až 105
Matica hriadeľa hornej páky M 14 x 1,5 5R až 94
Matica pripevnenia horného konca tlmiča M R 10 až Ifi
Matica pripevnenia spodného konca tlmiča M 10 x 1,25 51 až fi3
Matica pripevnenia tyče stabilizátora M 8 15 až 19
Matica pripevnenia guľových čapov otočného čapu M 14 x 1,5 85 až 105
Matica skrutky otočného čapu riadenia M 10 X 1,25 51 až 63
Skrutka pripevňujúca držiak brzdy k prírube otočného čapu riadenia M 10 x 1,25 30 až 37
Skrutka pripevňujúca koleso M 12 x 1,25 fi0 až 74
Matica pripevfiujúca kolesu (Niva 1 fi(Hl) M 12 x 1,25 70 až 90
Zadná náprava
Matica pripevňujúca tlmič M 12 X 1,25 39 až 63
Matica pripevňujúca priečnu tyč a pozdline ramená M 12 x 1,25 fi8 až R4
Riadentie
Marica pripevňujúca prevodovku riadenia M 10 x 1,25 34 až 42
Matica skrutky pripevňujúcej držiak pomocnej páky riadenia M 10 x 1,25 34 až 42
Matica guľového čapu ťahadiel riadenia M 14 x 1,5 51 až 63
Skrutka pripevňujúca medzihriadet k hornému hriadeľu riadenia a k hriadeľu závitovky M 8 24 až 39
Matica pripevňujúca volant M Ifi x 1,5 32 až 52
Skrutka pripev6ujúca konzolu hriadeľa riadenia a spínacej skrinky Af R 20 až 32
Matica pripevňujúca hlavnú páka riadenia M 20 x 1,5204 až 252
Matica pripevňujúca čap pomocnej páky riadenia M 14 x 1,5 fi5 až 105