OBSAH

1 Úvod 5

2 Vy a váš automobil 7

2.1 Technika jazdy 10

2.2 Všetko pre automobil 24

2.3 Ako predĺžiť život automobilu 28

2.4 Automobil nie je všežer 43

2.5 Údržba automobilu 47

3 Poruchy, ktoré sa môžu stať počas jazdy 98

3.1 Motor 100

3.2 Spojka 121

3.3 Prevodovka, rozdeľovacia prevodovka automobilu Niva 1600 129

3.4 Spájací hriadeľ 130

3.5 Zadná náprava 133

3.6 Riadenie 143

3.7 Brzdy 146

3.8 Elektrické príslušenstvo 154

3.9 Karoséria 174

4 Prehľad najbežnejších závitových spojov automobilov, ktorých doťahovacie momenty treba kontrolovať 191

5 Zoznam literatúry 195